27 C
Kwang Binh
Thứ Sáu, Tháng Chín 24, 2021
Array

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

(Thời sự) – Sáng nay (1-7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIICác đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIIĐồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05.

Tại các điểm cầu trong tỉnh có các đồng chí bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng gần 900 đại biểu tại 12 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định cho biết: Qua  5 năm triển khai thực hiện, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Chỉ thị 05-CT/TW được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thông qua học tập nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy đã năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả và chú trọng kiểm tra việc thực hiện. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý mang lại lợi ích chung cho cộng đồng; công tác sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình được tiến hành thường xuyên, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và Nhân dân.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIICác đại biểu dự hội nghị.

Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả tích cực; tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc; việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt đảng và kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm. Đã xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Mối quan hệ trong cấp ủy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân ngày càng gắn bó. Ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIIĐại biểu tham luận tại hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có 4 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có các tham luận về nâng cao hiệu quả việc đưa các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt cơ quan, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên gắn với cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; lựa chọn, xác định những nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII), của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và những bài học kinh nghiệm rút ra; công tác tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lực lượng vũ trang…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xoá bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hiệu quả từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố lòng tin của nhân dân. Xác định học tập và làm theo Bác là một chủ trương lớn, xuyên suốt, lâu dài nên ngay từ đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập và làm theo nghiêm túc, trọng tâm, thiết thực với nhiều cách làm mới, sáng tạo ở từng cấp, từng ngành.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đã nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong giai đoạn tới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng 38 tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ngọc Mai

 

 

Bài viết được đăng lại từ Báo điện tử Quảng Bình
Liên kết gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202107/so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-cttw-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-2190730/

Related Articles

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới hiệu quả, chất lượng

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20-9-2021 về việc...

Việt Nam – Cuba bàn về hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Chủ tịch nước trong biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong...

Ông Tập Cận Bình đã tiên đoán được đòn đánh của Bộ Tứ, đây là mối ẩn họa lớn nhất

Mối ẩn họa lớn nhất của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình nhắc tới từ cách đây 3 năm. Bước đi quyết liệt...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

25,387Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký

TIN MỚI

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới hiệu quả, chất lượng

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20-9-2021 về việc...

Việt Nam – Cuba bàn về hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Chủ tịch nước trong biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong...

Ông Tập Cận Bình đã tiên đoán được đòn đánh của Bộ Tứ, đây là mối ẩn họa lớn nhất

Mối ẩn họa lớn nhất của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình nhắc tới từ cách đây 3 năm. Bước đi quyết liệt...

Quảng Bình thêm 49 ca nhiễm Covid-19, 63 ca khỏi bệnh

(Thời sự) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ ngày 17-9...

Trao tặng hơn 500 suất quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi

(Xã hội) - Ngày 19 và 20-9, Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức trao tặng...

ĐƯỢC QUAN TÂM